Typ Data Tytuł
Artykuł 20.08.2018 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE SPOSOBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH, WZORU ZGŁOSZENIA ORAZ ZASAD POWOŁYWANIA TYCH KOMISJI, W TYM TRYBU PRZEPROWADZANIA LOSOWANIA, W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST Szczegóły
Akty prawne 17.08.2018 Zarządzenie Nr 125.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 Zarządzenie Nr 122.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 27 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 Ogłoszenie Burmistrza Kcyni z dnia 14 sierpnia 2018 r. o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁOSIĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018 Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 Zarządzenie Nr 124.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) Szczegóły