Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.08.2018 Zarządzenie Nr 123.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie informacji za II kwartał 2018 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Szczegóły
Akty prawne 30.07.2018 Uchwała Nr LI/421/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 19 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 30.07.2018 Zarządzenie 121.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenie wykazu części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 30.07.2018 Obwieszczenie RI.6733.3.2018.AS Burmistrza Kcyniz dnia 25 lipca 2018 r. o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej Szczegóły
Akty prawne 30.07.2018 Zarządzenie Nr 120.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do oddania w użyczenie Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Sprawozdania finansowe za II kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 24 maja 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 24.07.2018 Zarządzenie Nr 118.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia szóstego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 24.07.2018 Zarządzenie Nr 117.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu części zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wynajmu Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Skan petycji mieszkańców sprzeciwiających się budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 30 w Żarczynie Szczegóły