Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.07.2018 Obwieszczenie RR.6220.3.2018 Burmistrza Kcyni o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Zarządzenie Nr 106.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia p. Anety Butkowskiej inspektora w MGOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia Dobry Start Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Zarządzenie Nr 110.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia p. Ilony Gackowskiej pracownika socjalnego w MGOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 5 lipca 2018 r. RI.6733.3.2018.AS o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Zarządzenie Nr 109.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia p. Tomasza Zmudzińskiego podinspektora w MGOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia Dobry Start Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Zarządzenie Nr 108.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia p. Teresy Nowakowskiej starszego inspektora w MGOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia Dobry Start Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Zarządzenie Nr 107.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia p. Teresy Kurek starszego inspektora w MGOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia Dobry Start Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Zarządzenie Nr 105.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dla p. Agnieszki Witkowskiej – Zastępcy Kierownika MGOPS w Kcyni związanego z realizacja rządowego programu Dobry Start Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Zarządzenie Nr 104.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Iwony Krakowiak – inspektora w M-GOPS w Kcyni związanego z realizacją rządowego programu Dobry Start Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Zarządzenie Nr 103.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dla Marii Michalskiej – Kierownika MGOPS związanego z realizacją rządowego programu Dobry Start Szczegóły