Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.07.2018 Zarządzenie Nr 100.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 Uchwała Nr XLIX/402/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcyni za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 Uchwała Nr XLIX/418/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 Uchwała Nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Zarządzenie Nr 99.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Zarządzenie Nr 97.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej za zajęcie I miejsca w kategorii Junior-Juniorka, za zajęcie I miejsca w kategorii Senior-Seniorka na zawodach sportowych Grand Prix Kcyni 2017/2018 w Tenisie Stołowym Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Uchwała Nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej pomieszczeń mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiące własność Gminy Kcynia dla poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości lokalowej Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Uchwała Nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Uchwała Nr XLIX/414/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Uchwała Nr XLIX/413/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły