Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.06.2018 Uchwała Nr XLIX/407/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kcyni Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Uchwała Nr XLIX/406/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chwaliszewa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Uchwała Nr XLIX/405/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kcynia do tworzonego Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Uchwała Nr XLIX/404/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Kcynia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Uchwała Nr XLIX/403/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2018 Licencja na wykonanie transportu drogowego taksówką Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Skany petycji od samorządów osiedli i sołectw, w sprawie sprzeciwu budowy budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 52/4 w Żurawi Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Oświadczenie majątkowe Zbigniew Witczak Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla KPWiK Szubin na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Wnioski „Dobry start” będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r. Szczegóły