Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 28.06.2018 Licencja na wykonanie transportu drogowego taksówką Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Skany petycji od samorządów osiedli i sołectw, w sprawie sprzeciwu budowy budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 52/4 w Żurawi Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Oświadczenie majątkowe Zbigniew Witczak Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla KPWiK Szubin na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Wnioski „Dobry start” będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Porządek XLIX sesji Rady Miejskiej w Kcyni oraz projekty uchwał Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 O G Ł O S Z E N I E w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem suszy Szczegóły
Akty prawne 15.06.2018 Zarządzenie Nr 86.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 28 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 15.06.2018 Zarządzenie Nr 90.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 Zarządzenie Nr 96.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły