Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.06.2018 Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 Zarządzenie Nr 94.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Kcyni Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 Zarządzenie Nr 87.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.06.2018 Wydawanie dowodów osobistych Szczegóły
Akty prawne 04.06.2018 Zarządzenie Nr 85.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 Zarządzenie Nr 89.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwały Nr XLVIII/395/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XLVIII/401/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XLVIII/396/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r,. w sprawie zmiany aglomeracji Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XLVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły