Typ Data Tytuł
Artykuł 10.06.2021 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Rachunek zysków i strat jednostki, Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Bilans Urzędu Miejskiego w Kcyni, zestawienie zysków i strat, zmian w funduszu za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Zarządzenie Nr 58.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie ….. Szczegóły
Akty prawne 07.06.2021 Zarządzenie 52.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 07.06.2021 Zarządzenie Nr 53.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie informacji za rok 2020 obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w ustawie o finansach publicznych Szczegóły
Akty prawne 07.06.2021 Zarządzenie Nr 56.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia Szczegóły
Akty prawne 07.06.2021 Uchwała Nr XXXIII/262/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przekazania w 2021 r. środków finansowych na WFWPSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle n Notecią Szczegóły
Akty prawne 07.06.2021 Uchwała Nr XXXIII/261/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2021-2030 Szczegóły
Akty prawne 07.06.2021 Uchwała Nr XXXIII/260/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 maja 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Bilans, informacja dodatkowa, zestawienia zmianw funduszu i rachunek zysków i strat jednostek Gminy Kcynia sporządzonych na dzień 31.12.2020 Szczegóły