Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XLVIII/397/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XLVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Kcyni zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018-2030 0 Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XLVIII/400/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 29.05.2018 Zarządzenie Nr 77.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 29.05.2018 Zarządzenie Nr 78.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 Obwieszczenie RR.6220.1.2018 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 Zarządzenie Nr 67.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Inspektor Ochrony Danych Szczegóły
Akty prawne 24.05.2018 Zarządzenie Nr 76.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły