Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.05.2018 Zarządzenie Nr 75.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 Zarządzenie Nr 74.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 15 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 Zarządzenie Nr 84.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 Zarządzenie Nr 83.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 Zarządzenie Nr 82.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 Zarządzenie Nr 81.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 Zarządzenie Nr 80.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 Zarządzenie Nr 79.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Wojciech Jaskulski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Teresa Pawłowska Szczegóły