Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.05.2018 Zarządzenie Nr 81.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 Zarządzenie Nr 80.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 Zarządzenie Nr 79.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Wojciech Jaskulski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Teresa Pawłowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Rafał Leśniarek Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Rafał Heftowicz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Michał Poczobutt Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Marzena Wessołowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Marlena Niedbalska Szczegóły