Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Beata Pietruszewska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Antoni Kalka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Anna Pawlak Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Andrzeja Ćwiklińska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Aleksandra Dzięciołowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Aleksandra Doiczman Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Agnieszka Witkowska Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ZGKiM na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Porządek XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Kcyni i projekty uchwał Szczegóły
Akty prawne 16.05.2018 Zarządzenie Nr 72.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły