Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Aleksandra Doiczman Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Agnieszka Witkowska Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ZGKiM na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Porządek XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Kcyni i projekty uchwał Szczegóły
Akty prawne 16.05.2018 Zarządzenie Nr 72.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 16.05.2018 Zarządzenie Nr 71.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 16.05.2018 Zarządzenie Nr 70.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do oddania w użyczenie Szczegóły
Akty prawne 16.05.2018 Zarządzenie Nr 64.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kcynia, w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu…. Szczegóły
Akty prawne 16.05.2018 Zarządzenie Nr 69.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do oddania w użyczenie Szczegóły