Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Doroty Tecław Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Henryka Kuliberdy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Moniki Wołyńskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Danuty Rudzkiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Jana Kuranta Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Dariusza Kurdelskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Stanisława Grabarskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Bartłomieja Muzolfa Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Doroty Czerwińskiej Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 14 maja 2018 r. RI.6733.3.2018.AS w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 49, 130/1, 132/9, 132/10, obręb Kcynia Szczegóły