Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.05.2018 Zarządzenie Nr 73.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Kcyni nr 59.2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach Szczegóły
Akty prawne 11.05.2018 Zarządzenie Nr 68.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 11 maja 2018 r.l zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołęctw Gminie Kcynia w celu zaciągnięcia opinii dotyczących projektów statutów sołectw Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Zarządzenie Nr 66.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Zarządzenie Nr 54.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu części zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 Uchwała Nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 18 kwietnia 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Protokół Nr XLV/2018 z sesji Rady Miejskie w Kcyni odbytej w dniu 29 marca 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia za rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 Zarządzenie 62.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 Zarządzenie Nr 63.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw w Gminie Kcynia w celu zasięgnięcia opinii dotyczących projektów statutów sołectw Szczegóły