Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.05.2018 Zarządzenie Nr 61.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 7 maja 2018 r w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Zarządzenie Nr 60.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 7 maja 2018 r w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Zarządzenie Nr 59.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 7 maja 2018 r w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Zarządzenie Nr 58.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 7 maja 2018 r w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Zarządzenie Nr 57.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni v Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Zarządzenie Nr 56.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 Zarządzenie Nr 55.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji za I kwartał 2018 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 Uchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kcynia, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Szczegóły