Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.04.2018 Zarządzenie Nr 51.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu RR.6220.3.2017 Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 Zarządzenie Nr 49.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 4 kwietnia 2018 r. RI.6733.1.2018.JW Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 Zarządzenie Nr 46.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 Uchwała Nr XLV/384/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 Uchwała Nr XLV/385/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 Zarządzenie Nr 48.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2017 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Ogłoszenie Burmistrza Kcyni o pisemnym naborze ofert na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Kcyni z przeznaczeniem na prowadzenie letniej kawiarenki Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Zarządzenie Nr 47.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia o pisemnym naborze ofert na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły