Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała Nr XLV/383/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Kcynia w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała Nr XLV/382/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała Nr XLV/381/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała Nr XLV/379/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Rewitalizacji dla Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Burmistrz Kcyni ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górki Zagajne Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie Nr 45.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia drugich publicznych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie Nr 41.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie Nr 44.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia czwartego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie Nr 43.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia czwartego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie Nr 42.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia piątego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły