Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.03.2018 Zarządzenie Nr 37.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I półrocze 2018 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia i w podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym przekazano z budżetu gminy dotacje na realizację zadań Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 15.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 15 marca 2018 r. RI.6733.1.2018.JW Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 12 marca 2018 r. RI.6730.87.2017.2018.KM Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 Zarządzenie Nr 39.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 Zarządzenie Nr 38.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 07.03.2018 Uchwała Nr XLIV/377/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 07.03.2018 Uchwała Nr XLIV/378/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 lutego 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 07.03.2018 Zarządzenie Nr 36.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraxnej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w budynku toalety publicznej przy ul. Strażackiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 07.03.2018 Zarządzenie Nr 35.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 06.03.2018 Zarządzenie Nr 31.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i8 wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok Szczegóły