Typ Data Tytuł
Artykuł 06.03.2018 Sprawozdania Rb za IV kwartał 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Zarządzenie Nr 33.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 23.02.2018 Uchwała Nr XLIV/376/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 23.02.2018 Uchwała Nr XLIV/375/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 23.02.2018 Uchwała Nr XLIV/374/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w Gminie Kcynia w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 23.02.2018 Uchwała Nr XLIV/373/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Informatycznego w Kcyni, Technikum Ekonomicznego w Kcyni wchodzącego w skład ZST w Kcyni w Technikum w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 23.02.2018 Uchwała Nr XLIV/372/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kcyni wchodzącego w skład ZSO w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 Zarządzenie Nr 29.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 Zarządzenie Nr 32.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu części zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 Zarządzenie Nr 31.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły