Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.02.2018 Zarządzenie Nr 30.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 19.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z 16 lutego 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 19.02.2018 Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w naborze na stanowiska pracy Lokalnych Animatorów Sportu na 2018 w Gminie Kcynia w ramach Projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu na 2018 rok” Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Porządek XLIV sesji Rady Miejskiej i projekty uchwał Szczegóły
Akty prawne 14.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 13 lutego 2018 r. RI.6730.87.2017.2018.KM o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Zarządzenie Nr 28.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Górki Dąbskie Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Protokół Nr XLII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r. w sali posiedzeń UM w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 Zarządzenie Nr 26.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 Uchwała Nr XLIII/371/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 Obwieszczenie RR.602.3.1.2017 o przyjęciu w dniu 31.01.2018 r. przez Radę Miejską w Kcyni dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla Gminy Kcynia na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 Szczegóły