Typ Data Tytuł
Artykuł 07.02.2018 Zarządzenie Nr 40/18 Wojewody Kujawsko-Pomorskie z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jst Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. dot. liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jst Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 Zarządzenie Nr 24.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Uchwała Nr XLIII/368/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kcynia na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024″ Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Uchwała Nr XLIII/367/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Uchwała Nr XLIII/370/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat części zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Uchwała Nr XLIII/369/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 30 stycznia 2018 r. RI.6730.46.2017.2018.JW Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Zarządzenie Nr 25.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.02.2018 Zarządzenie Nr 17.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2018 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą Edukacja Szczegóły