Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.01.2018 Zarządzenie Nr 10.2018 Burmistza Kcyni z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy kcynia Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 Zarządzenie Nr 9.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia drugich publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 Zarządzenie Nr 8.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia czwartego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 Zarządzenie Nr 11.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem oceny prac i wyłonienia laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w Twoich barwach” Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 Zarządzenie Nr 7.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Protokół Nr XLI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 14 grudnia 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 11.01.2018 Uchwała Nr XLII/365/2017 Rady Miejskiej w Kcyni Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Zarządzenie Nr 3.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia publicznych przetargówe ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Zarządzenie Nr 1.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Uchwała Nr XLII/366/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego Szczegóły