Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.01.2018 Zarządzenie Nr 219.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały (stan na 31.12.2017 r.) Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr 4.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przeszklonych w szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr 5.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr 2.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała XLII/364/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała Nr XLII/363/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Panu Janowi Polewczyńskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kcynia” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.01.2018 Oświadczenie majątkowe Adam Kaczmarek Szczegóły
Akty prawne 28.12.2017 Zarządzenie Nr 218.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły