Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.12.2017 Zarządzenie Nr 195.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia rocznego planu audytu Szczegóły
Akty prawne 28.12.2017 Zarządzenie Nr 197.2017 Burmistrza Kcynia z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Kcyni 14/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru, służb dyżurnych i punktu kontaktowego na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.12.2017 Zarządzenie Nr 216.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.12.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 27 grudnia 2017 r.RI.6733.17.2017 Szczegóły
Akty prawne 28.12.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 22 grudnia 2017 r. RI.6733.18.2017.KM Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr 208.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr 217.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na ternie gminy Kcynia na rok 2018″ Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr 206.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr 204.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr 203.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły