Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr 208.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr 217.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na ternie gminy Kcynia na rok 2018″ Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr 206.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr 204.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr 203.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr 209.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr 205.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Zarządzenie Nr 215.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Uchwała Nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Uchwala Nr XLI/353/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia WPF Gmina Kcynia na lata 2018-2030 Szczegóły