Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.12.2017 Uchwała Nr XLI/356/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w gminie Kcynia Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 Uchwała Nr XLI/357/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 Uchwała Nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 Uchwała Nr XLI/359/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Kcynia z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Porządek i projekty XLII sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Zarządzenie Nr 212.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Powiatowego Konkursu Plastycznego „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w Twoich barwach” Szczegóły
Akty prawne 14.12.2017 Zarządzenie Nr 210.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora ZST w Kcyni na czas jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 Zarządzenie Nr 211.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 13 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Protokół Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbyte w dniu 26 października 2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Otwarte konkursy ofert nr 1, 2, 3 i 4 na 2018 r. Szczegóły