Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.12.2017 Zarządzenie Nr 200.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 11 grudnia 2017 r, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 Zarządzenie Nr 202.2017 Burmistrza Kcynia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 4/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą SPORT Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 Zarządzenie Nr 198.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie Gminy Kcynia – na rok 2018″ Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 Zarządzenie Nr 201.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert Nr 3/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Kcynia w 2018 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 oraz promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą ZDROWIE I WOLONTARIAT Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 Zarządzenie Nr 199.2017 Burmistrza Kcyniz dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Kcynia w 2018 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „EDUKACJA” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 Zarządzenie Nr 2017.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 11.12.2017 Zarządzenie Nr 196.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Zarządzenie Nr 158.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Kcyni Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Burmistrz Kcyni ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Kcynia położonej w miejscowości Kcynia przy ul. Brzozowej działka 517/24 Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Porządek i projekty XLI sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły