Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.12.2017 Zarządzenie Nr 191.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 Zarządzenie Nr 190.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 Zarządzenie Nr 192.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 5 grudnia 2017 r. RI.6733.17.2017 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 Zarządzenie Nr 194.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 Zarządzenie Nr 193.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia – na rok 2018″ Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XL/351/2017 Rady Miejskiej w Kcyni o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 Obwieszczenie RR.602.3.1.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 30 listopada 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/350/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustaleń wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP lub gminę Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/349/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły