Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/348/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych ZGKiM w Kcyni Spółka z o.o. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/347/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek od środków transportowych na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/346/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/345/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dziewierzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/344/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mycielewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mycielewie Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/343/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Miłośników Przyrody w Laskownicy Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/342/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/341/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Palmierowie Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Uchwała Nr XL/340/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Kazimierza Korka w Rozstrzębowie Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Uchwała Nr XL/339/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach Szczegóły