Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/343/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Miłośników Przyrody w Laskownicy Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/342/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Nr XL/341/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Palmierowie Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Uchwała Nr XL/340/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Kazimierza Korka w Rozstrzębowie Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Uchwała Nr XL/339/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Uchwała Nr XL/338/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 l;listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Czochralskiego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Uchwała Nr XL/337/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Uchwała Nr XL/336/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Uchwała Nr XL/335/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 24.11.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. RI. 6730.46.2017.JW Szczegóły