Typ Data Tytuł
Artykuł 17.11.2017 WPF Gminy Kcynia na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Budżet na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 17.11.2017 Zarządzenie Nr 188.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2018 r. wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Porządek i uchwały XL sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2017 r. RI.6733.13.2017.JW Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Sprawozdania Rb za III kwartał 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 10.11.2017 Zarządzenie Nr 184.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 10.11.2017 Zarządzenie Nr 183.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 09.11.2017 Zarządzenie Nr 179.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 27 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 09.11.2017 Uchwała Nr XXXIX/334/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2017-2027 Szczegóły