Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.11.2017 Uchwała Nr XXXIX/333/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Obwieszczenie RR.602.3.1.2017 z dnia 7 listopada 2017 r. o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Kcynia na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, w celu realizacji zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Kcynia na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 Zarządzenie Nr 180.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 30 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie zabudowanej Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 Zarządzenie Nr 181.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 30 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 Zarządzenie Nr 178.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sali posiedzeń UM w Kcyni Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Protokół Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 28 września 2017 r. w sali posiedzeń UM w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Zarządzenie Nr 163.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 9 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Jagody Piątkowskiej – pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Zarządzenie Nr 177.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły