Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.10.2017 Zarządzenie Nr 139.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców, opiekunów prawnych lub podmiotów sprawujących pieczę zastępczą z miejsca zamieszkania…. Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Zarządzenie Nr 176.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Zarządzenie Nr 175.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Zarządzenie Nr 174.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Zarządzenie Nr 168.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 20 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 25.10.2017 Zarządzenie Nr 173.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 23 października 2017 r. w sprawie informacji za III kwartał 2017 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Szczegóły
Akty prawne 25.10.2017 Zarządzenie Nr 164.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 13 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Plan polowań w sezonie 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie Nr 165.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowej i lokalowej Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Porządek i projektu uchwał XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły