Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.10.2017 Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Kcyni z dnia 16 października 2017 r. w sprawie sposobu realizacji zadań w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni (CRP) w ramach procedur systemu zarządzania kryzysowego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Zarządzenie Nr 155.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6721.4.2017 z dnia 6 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki nr 838 oraz działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6721.1.2017 z dnia 6 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia” Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6721.2.2017 z dnia 6 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Malice, gm. Kcynia” Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6721.1.2017 z dnia 6 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gm. Kcynia” Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Zarządzenie Nr 154.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 29 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Zarządzenie Nr 162.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji-Urbanistyczno Architektonicznej w Kcyni, jako organu doradczego, oraz ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Zarządzenie Nr 160.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/326/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły