Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/325/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia statusu przyrody z 5 drzew wchodzących w skład pomników przyrody rosnących w zabytkowym parku dworskim w Grocholinie na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/324/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz najmu lokalu użytkowego, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/322/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Burmistrz Kcyni ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położnej w miejscowości Dobieszewo Szczegóły
Akty prawne 29.09.2017 Zarządzenie Nr 151.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszych publicznych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 29.09.2017 Zarządzenie Nr 150.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 29.09.2017 Zarządzenie Nr 149.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 20 wrzęsnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 29.09.2017 Zarządzenie Nr 148.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 27.09.2017 Zarządzenie Nr 152.2017 Burmistrza Kcynia z dnia 25 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły