Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 22 września 2017 r. RI.6733.16.2017.AD Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 Zarządzenie Nr 146.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 18 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Kcyni do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Kcyni Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 Zarządzenie Nr 140.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 Zarządzenie Nr 129.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 Zarządzenie Nr 141.2017 Burmistrza Kcyniz dnia 13 września 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 Zarządzenie Nr 142.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 Zarządzenie Nr 143.2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 19.09.2017 Zarządzenie Nr 134.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 1 wrzesnia 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 19.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 15 września 2017 r. RI.6733.15.2017 Szczegóły