Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6733.14.2017 z dnia 14 września 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 13.09.2017 Zarządzenie Nr 130.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na II półrocze e jednstkach organizacyjnych Gminy Kcynia i w podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym przekazano z budżetu gminy dotacje na realizację zadań Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 13.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 12 września 2017 r. RI.6733.9.2017.JW Szczegóły
Akty prawne 12.09.2017 Zarządzenie Nr 137.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 08.09.2017 Zarządzenie Nr 125.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018-wyprawka szkolna Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała Nr XXXVII_321_2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcyni ana 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr 133.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia drugiego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr 132.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr 131.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły