Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2017 Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały (stan na 30.06.2017 r.) Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 21 sierpnia 2017 r. RI.6733.5.2017.JW Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 22 sierpnia 2017 r. RI.6733.14.2017 Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 21 sierpnia 2017 r. RI.6733.6.2017.JW Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 Zarządzenie Nr 119.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej do wydawania decyzji admistracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Kcyni Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 Zarządzenie Nr 118.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 Zarządzenie Nr 115.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 28 lipca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 20.08.2017 Zarządzenie Nr 122.2017 Burmistrza Kcyni w sprawie powierzenia funkcji dyrektora ZST Szczegóły
Artykuł 16.08.2017 Ogłoszenie w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej Szczegóły
Akty prawne 14.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 11 sierpnia 2017 r. RI.6733.16.2017.AD Szczegóły