Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 25 lipca 2017 r. RI.6733.15.2017 Szczegóły
Akty prawne 25.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 25 lipca 2017 r. RI.6733.6.2017.DH Szczegóły
Akty prawne 25.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 25 lipca 2017 r. RI.6733.5.2017.JW Szczegóły
Akty prawne 25.07.2017 Zarządzenie Nr 113.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie informacji za II kwartał 2017 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 19 lipca 2017 r. RI.6733.10.2017.AD Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 Zarządzenie Nr 112.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Kcyni Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 Zarządzenie Nr 111.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika referatu Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Kcyni Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 Zarządzenie Nr 110.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Kcyni Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 Zarządzenie Nr 109.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Edukacji, Promocji, Sportu u Kultury do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Kcyni Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 Zarządzenie Nr 108.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Kcyni Szczegóły