Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2017 Burmistrz Kcyni ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w miejscowości Suchoręczek obręb geodezyjny Suchoręczek Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 104.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego… Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 103.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 102.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszych publicznych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 101.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 100.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 99.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 98.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 91.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej w Kcyni za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 17 lipca 2017 r. RI.6733.14.2017 Szczegóły