Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.07.2017 Zarządzenie Nr 87.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Kurenda dotycząca wniosków o zwrot podatku akcyzowego Szczegóły
Akty prawne 13.07.2017 Uchwała Nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2017-2017 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 12 lipca 2017 RI.6733.13.2017.JW Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała Nr XXXVI/317/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała Nr XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 04.07.2017 Zarządzenie Nr 83.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Zarządzenie Nr 88.2017 Burmistrza Kcyniz dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Zarządzenie Nr 89.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Zarządzenie Nr 90.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły