Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała Nr XXXVI/316/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała Nr XXXVI/315/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwala Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/285/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. o przystapieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia” Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała Nr XXXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała Nr XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Kcynia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała Nr XXXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Zarządzenie Nr 86.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.06.2017 Zarządzenie Nr 85.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły