Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.06.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 27 czerwca 2017 r. RI.6733.7.2017.JW Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 26 czerwca 21017 r. RI.6733.12.2017.AD Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Burmistrz Kcyni ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowo Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Zarządzenie Nr 82.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Zarządzenie Nr 84.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia publicznych przetargów ustnycvh nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 23 czerwca 2017 r. RI.6733.4.2017.JW Szczegóły
Akty prawne 22.06.2017 Zarządzenie Nr 81.2017 Burmistrza Kcyni w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych, stanowiącego własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Porządek XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kcyni oraz projekty uchwał Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 Zarządzenie Nr 79.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 12 czerwca 2017 r. RI.6733.11.2017.JW Szczegóły