Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.06.2017 Uchwała Nr XXXV/306/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 8 czerwca 2017 r. RI.6733.10.2017.AD Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 Zarządzenie Nr 76.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej w Kcyni za 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 Zarządzenie Nr 75.2017 Burmistrza Kcyniz dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Kcyni Nr 67.2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZST w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 06.06.2017 Uchwała Nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2017 Zarządzenie Nr 72.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie informacji za rok 2016 obejmującej dane, kwoty i wykazu, o których mowa w ustawie o finansach publicznych Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie Nr 73.2017 Burmistrza Kcyniz dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie Nr 68.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału panów dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 5 czerwca 2017 r. RI.6733.4.2017.JW Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Zarządzenie Nr 71.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły