Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.05.2017 Zarządzenie Nr 70.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Zarządzenie Nr 69.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Podstawy prawe – uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarowania odpadami Szczegóły
Akty prawne 30.05.2017 Zarządzenie Nr 67.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZST w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 29.05.2017 Uchwała Nr XXXV/305/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 29.05.2017 Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 29.05.2017 Uchwała Nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 29.05.2017 Uchwała Nr XXXV/302/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych ZGKiM w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 29.05.2017 Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w miejscowości Kcynia przy ul. Brzozowej – działka 517/28 Szczegóły