Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 01.06.2021 Oświadczenie majątkowe Elwira Florek Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2021 Oświadczenie majątkowe Mirosław Pezacki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2021 Oświadczenie majątkowe Urszula Stachowiak Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2021 Oświadczenie majątkowe Łukasz Szczepański Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2021 Oświadczenie majątkowe Mateusz Stachowiak Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 maja 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXXIII/259/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabduwoanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Paulina, obręb geodezyjny Józefkowo Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXXIII/258/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXXIII/257/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Smogulecka Wieś gm. Kcynia Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXXIII/256/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły