Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2017 Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w miejscowości Kcynia przy ul. Brzozowej – działka 517/27 Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, położonej w miejscowości Kcynia przy ul. Brzozowej – działka 517/24 Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, położonej w miejscowości Kcynia przy ul. Brzozowej – działka 517/23 Szczegóły
Akty prawne 23.05.2017 Zarządzenie Nr 58.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 23.05.2017 Zarządzenie Nr 66.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 22.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 19 maja 2017 r. RI.6733.1.2017 Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Sprawozdania Rb za I kwartał 2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 22.05.2017 Zarządzenie Nr 64.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły