Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 16.05.2017 Oświadczenie majątkowe Teresa Pawłowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.05.2017 Oświadczenie majątkowe Marzena Wessołowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.05.2017 Oświadczenie majątkowe Katarzyna Walasiewicz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.05.2017 Oświadczenie majątkowe Jarosław Kieca Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.05.2017 Oświadczenie majątkowe Edyta Szczurek Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 Zarządzenie Nr 59.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 11 maja 2017 r. RI.6733.7.2017.JW Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Marek Szaruga Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 Zarządzenie Nr 54.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 11 maja 2017 r. RI.6733.3.2017.DH Szczegóły