Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 10 maja 2017 r. RI.6733.2.2017 Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Drugi publiczny ograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr 57.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr 56.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 08.05.2017 Uchwała Nr XXXIV/300/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017 rok Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Przystąpienie do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Ogłoszenie o pisemnym naborze ofert na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Zarządzenie Nr 52.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia o pisemnym naborze ofert na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Zarządzenie Nr 51.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły